sobhan

دلیل افزایش زمین‌لرزه‌ها شاید تغییر فاز کوانتومی در اعماق زمین باشد

پژوهشگران موفق شدند انتقال فاز کوانتومی را به‌صورت گسترده در مواد تشکیل‌دهنده‌ی گوشته‌ی زمین شناسایی کنند که می‌تواند عامل افزایش پدیده‌هایی مانند زمین‌لرزه و آتش‌فشان

بیشتر »