Browsing: می‌توانید در ادامه، بخش‌های مختلفی که IGN در آن‌ها اقدام به انتخاب بازی کرده است را ببینید.